O schizofrenii

Obecně o nemoci

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, jehož charakteristikou je nerovnováha chemických látek posílajících signály do mozku. Následkem toho se u pacientů projevují potíže s určitými myšlenkovými procesy.

Obecně o nemoci

Schizofrenie není rozdvojení osobnosti, jak se mezi lidmi často traduje. Pacienti se schizofrenií mohou svět vnímat odlišným způsobem než jejich okolí. Mohou slyšet, vidět nebo cítit věci, které nevnímají ostatní. Například slyší hlasy, které patří mezi vůbec nejobvyklejší formy halucinací. Mohou podléhat bludům a být neochvějně přesvědčeni o věcech, které nejsou skutečné, třeba že jim jiní lidé mohou číst myšlenky, ovládat jejich myšlení nebo se jim snažit ublížit. Mezi další časté příznaky patří také izolace od společnosti, ztráta elánu a vůle, deprese či potíže se soustředěním a pamětí. Proto je s pacienty někdy složitější komunikace a mohou být vyloučeni z každodenních aktivit a kontaktu s okolním světem.

Kvůli obtížnému posuzování reality si lidé se schizofrenií často nedostatečně uvědomují svůj stav, a nejsou tedy schopni posoudit, kdy došlo k rozvoji nebo návratu příznaků. Z toho důvodu je velmi důležité, aby se je jejich blízkým a lékařům podařilo přesvědčit k nastoupení léčby, která je v mnoha případech dokáže příznaků onemocnění zbavit a poté předcházet zhoršení stavu.

Schizofrenie vážně narušuje život nejen samotným pacientům, ale také jejich blízkému okolí. Rodinní příslušníci a přátelé nemocných bývají hluboce zasaženi a vystaveni dlouhodobému stresu. Každodenní sledování působení choroby na pacienty a zvládání obtíží spojených s jejich podporou často vede k narušení mezilidských vztahů.

Kdy, jak a proč vzniká

Jak, kdy a proč vzniká

Neexistuje jen jedna jediná příčina schizofrenie. Stejně jako u jiných chronických onemocnění, jako jsou cukrovka a srdeční choroby, se má za to, že k rozvoji schizofrenie přispívají společně různé faktory.

Kdy, jak a proč vzniká

U některých lidí mohou schizofrenii vyvolat poruchy vývoje mozku, závažné poranění nebo potíže při porodu. U dalších jsou spouštěčem psychicky těžké momenty, například rozpad rodiny, úmrtí blízkého člověka a podobně. S rozvojem schizofrenie a přechodných psychotických příznaků je také spojováno užívání drog včetně marihuany.

U mužů obvykle nemoc propuká dříve než u žen a nejčastěji se u nich poprvé projeví mezi 20 a 28 lety. V případě žen díky působení hormonu estrogenu začíná onemocnění později, nejčastěji ve věku mezi 26 a 32 lety. Počátek nemoci v dětství je mnohem vzácnější, stejně jako rozvoj schizofrenie ve středním věku nebo ve stáří. První signály nemoci se často objevují několik měsíců nebo dokonce i let před jejími prvními akutními příznaky.

U mužů se schizofrenie vyskytuje skoro 1,5krát častěji než u žen. Během života postihuje tato nemoc v průměru 1 % lidí a poměr nemocných v jednotlivých zemích na celém světě je velmi podobný.

Na projektu se podílí a finančně ho zajišťují společnosti Janssen-Cilag s.r.o., Lundbeck Česká republika s.r.o. a ELI LILLY ČR, s.r.o. Za spolupráci a podporu děkujeme i dalším partnerům.

Janssen
Lundbeck
Česká psychiatrická společnost
Dotyk II