Moderní léčba

Nejmodernější možnosti léčby

Nejmodernější možnosti léčby

Moderní medicína přistupuje k léčbě schizofrenie komplexně. Pacientům jsou nabízeny odpovídající kombinace léků, podpora psychoterapeutů či sociálních pracovníků, a v případě nutnosti také hospitalizace. Ta je často nezbytná pro péči a sledování během psychotických atak,
není ovšem nutné k ní přistupovat bezpodmínečně. Velká část pacientů se může léčit v domácím prostředí mezi svými blízkými, o což se mimo jiné zasazuje i reforma psychiatrické péče v České republice.

Zásadní a nevyhnutelnou podmínkou pro úspěšnou léčbu je edukace pacientů a jejich bližních. Ti by měli chápat, že schizofrenie vyžaduje dlouhodobou léčbu a spolupráci s lékaři a dalšími odbornými pracovníky.

Psychoterapie a psychosociální podpora mohou pomoci lidem zvládnout nemoc tím, že jim umožní zvládat každodenní starosti a nalézat nové cesty, jak se s nemocí vyrovnat. Může se tak zvýšit schopnost pacientů zvládnout praktické činnosti každodenního života, jako nakupování nebo setkávání se s jinými lidmi. K dispozici je mnoho typů psychoterapie, které mohou být poskytovány specializovanými zdravotníky buď individuálně, na skupinových sezeních nebo i s účastí rodin pacientů.

Proč si říct o dlouhodobě působící léčbu

Proč si říct o „moderní injekční léčbu“

Léky na schizofrenii, tzv. „antipsychotika“, udržují psychotické příznaky pod kontrolou tím, že snižují účinek konkrétních chemických látek v mozku. Antipsychotika jsou k dispozici v tabletové nebo injekční formě. Nezbytnou podmínkou účinnosti léčby je jejich pravidelné užívání v souladu s doporučením lékaře. Někteří lidé jsou tuto podmínku schopni nebo ochotni dodržet i při podání ve formě tablet, jiní raději volí dlouhodobě působící formy aplikované injekčně v několikatýdenních intervalech – „moderní injekční léčbu“.

Při injekční formě léčby podávané jednou za 2, 4 nebo 12 týdnů není nutné neustále myslet na každodenní režim užívání léků. Pacienti, jejich bližní i lékaři tak mohou mít jistotu, že je nemoc léčena. Takto zajištěná léčba kromě toho více snižuje riziko návratu příznaků než přípravky podávané v tabletách.

Léčba schizofrenie je dlouhodobou záležitostí a pokud to lékař doporučí, je velmi důležité pokračovat v ní i během období, kdy se pacienti cítí dobře. Onemocnění totiž často probíhá ve vlnách, takzvaných relapsech, z nichž každý může prohloubit poškození mozku a zhoršit prognózu onemocnění. Nejčastější příčinou relapsu je právě nedodržení režimu užívání léků. Léčba by proto nikdy neměla být přerušena bez předchozí konzultace s lékařem, který ji předepsal. Pravidelná a dlouhodobá léčba antipsychotiky je nejúčinnějším způsobem předcházení relapsu a nutnosti hospitalizace.

Na co se zeptat lékaře

Na co se zeptat lékaře

  • Je pro mě vhodná moderní injekční léčba, na kterou bych pravidelně docházel/a?
  • Je možné snížit riziko, že si zapomenu vzít tabletu a vrátí se mi příznaky?
  • Je v blízkosti mého bydliště dostupná psychoterapie nebo psychosociální podpora?
  • Co můžu udělat pro to, abych už nemusel/a do nemocnice?

Reference:

1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004,
2. Falkai P et al. World J Biol Psychiatry 2005; 6: 132–191.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition Text Revision (DSM-IV-TR). Arlington: American Psychiatric Publishing Inc. 2000.
4. Castle D, Wessely S, Der G, Murray RM (December 1991). "The incidence of operationally defined schizophrenia in Camberwell, 1965–84". The British Journal of Psychiatry 159: 790–4
5. Castle D, Wessely S, Der G, Murray RM (December 1991). "The incidence of operationally defined schizophrenia in Camberwell, 1965–84". The British Journal of Psychiatry 159: 790–4
6. Kumra S, Shaw M, Merka P, Nakayama E, Augustin R (2001). "Childhood-onset schizophrenia: research update". Canadian Journal of Psychiatry 46 (10): 923–30.
7. Kendler KS et al. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: 1022–1031.
8. World Health Organization. The World Health Report: 2001: Mental health: new understanding, new hope.
9. van Os J, Kapur S (August 2009). "Schizophrenia". Lancet 374 (9690): 635–45.
10. Leucht, Stefan; Tardy, Magdolna, Komossa, Katja, Heres, Stephan, Kissling, Werner, Salanti, Georgia, Davis, John M (1 May 2012). "Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis". The Lancet.
11. Robinson DG et al. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 241–247.
12. National Institute for Clinical Excellence. National Clinical Practice Guidelines Number 82

Na projektu se podílí a finančně ho zajišťují společnosti Janssen-Cilag s.r.o., Lundbeck Česká republika s.r.o. a ELI LILLY ČR, s.r.o. Za spolupráci a podporu děkujeme i dalším partnerům.

Janssen
Lundbeck
Česká psychiatrická společnost
Dotyk II