Kontakty

Bližší informace o kampani poskytnou:

 

JANSSEN-CILAG s.r.o
Walterovo náměstí 329/1
158 00 Praha 5
+420 227 012 227
infocz@its.jnj.com

Lundbeck Česká republika s.r.o.
Bozděchova 7
15000 Praha 5
+420 225 275 600
Czech_republic@lundbeck.com

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
+420 234 664 111
info_cz@lilly.com

V případě nežádoucích účinků kontaktujte:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
+420 272 185 111
farmakovigilance@sukl.cz

Na projektu se podílí a finančně ho zajišťují společnosti Janssen-Cilag s.r.o., Lundbeck Česká republika s.r.o. a ELI LILLY ČR, s.r.o. Za spolupráci a podporu děkujeme i dalším partnerům.

Janssen
Lundbeck
Česká psychiatrická společnost
Dotyk II